Quảng Ninh: Rượu Lá Sâm Ngọc Linh hoạt động tại các nhà hàng nổi bật tại khu vực và giao hàng miễn phí tận nơi trong 2h

  • 19/10/2021

NHÀ HÀNG TALATA

  • Địa chỉ: 87 Hải Đông, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh
  • Điện thoại: 0904 485 804
  • Website:https://talataseafood.com/

Quảng Ninh: Rượu Lá Sâm Ngọc Linh hoạt động tại các nhà hàng nổi bật tại khu vực và giao hàng miễn phí tận nơi trong 1h
(Ảnh nhà hàng Talata)

NHÀ HÀNG BIM ONE

  • Địa chỉ: 33 đường bao biển cột 5, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh
  • Điện thoại: 0966 816 166
  • Website:http://www.nhahangbimone.vn/

Quảng Ninh: Rượu Lá Sâm Ngọc Linh hoạt động tại các nhà hàng nổi bật tại khu vực và giao hàng miễn phí tận nơi trong 1h
(Ảnh nhà hàng Bim One)

NHÀ HÀNG HƯƠNG DUYÊN

  • Địa chỉ: 66 Trần Hưng Đạo, Phường Cao Thắng, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh
  • Điện thoại: 0905 568 899
  • Website:http://nhahanghuongduyen.com/

Quảng Ninh: Rượu Lá Sâm Ngọc Linh hoạt động tại các nhà hàng nổi bật tại khu vực và giao hàng miễn phí tận nơi trong 1h
(Nhà Hàng Hương Duyên)Liên hệ Trưởng Khu Vực: Mr Tuấn  0985 391 208